Skip to main content
De gezelligste club van de Kempen!

Dansclub Geel

In 2020 bestond Dansclub Geel vzw. 50 jaar.
50 Jaar passie en inzet hebben geleid tot wat de club vandaag is. De kaap van 200 leden overschreden we reeds in 2011 ruim, en dat groeide verder aan tot 250.

Als we vandaag de dag de ingrediënten van onze club onder de loep nemen, en filteren op de belangrijkste troeven, kunnen wij met trots vaststellen dat we een gezonde club zijn met veel oog voor alle leden:

– kwaliteit dankzij onze gediplomeerde dansleraars niveau A die zich volledig inzetten tijdens de danslessen en de oefenavonden.

– een bestuur met een vernieuwende visie, ook niet verlegen om zich regelmatig bij te scholen op verscheidene gebieden.

– een werkgroep die steeds weer paraat staat om de leden voor en na de lessen van drank te voorzien en er tevens voor zorgt dat leden en aanwezigen op de oefenavonden steeds weer verwend worden met een gezellige zaal, een hapje of een geschenkje.

– een mooie danszaal voorzien van een nieuwe parketvloer voor een goede danservaring.

Topteam

Het bestuur

Voorzitter: Greet Van de Paer

Ondervoorzitter: Marleen Van Den Eynde

Afgevaardigde Sportraad: Albert Bertels

Secretaris – Zaalverantwoordelijke: Hugo De Belder

Penningmeester: Lies Verachtert

 

 

Ons 2e Topteam

De Dansleraars

Nicole Segers & Wim De Bont

Nicole en Wim startten hun danscarrière in 1988 bij dansclub Turnhout.
Al snel kregen ze de dansmicrobe te pakken.
In 2006 besloten ze om de opleiding tot dansleraar te volgen.
Dat deze opleiding niet de eerste de beste was werd al snel duidelijk.
Via Dansliga (nu Danssport Vlaanderen) kwamen techniek, didactiek, muziek en organisatie aan bod.
Via Bloso (nu Sport Vlaanderen) maakte ze kennis met o.a. fysiologie, motoriek, anatomie, ontwikkelingsleer, voedingsleer, kracht, lenigheid, snelheid,….
Na ruim 4 intensieve jaren slaagden ze voor deze opleiding en werden beide gediplomeerde Trainer A in Ballroom, Latin en Social Dance.
In datzelfde jaar namen wij contact met hun op want we waren op zoek naar dansleraars.
Lang hebben ze niet moeten nadenken want ze willen graag hun danspassie doorgeven.
Dansen is immers ontspanning voor 2.

 

 

 

Voor iedereen!

Onze sportclub verklaart dat zij:

  • open staat voor diversiteit in seksuele geaardheid;

  • alle personen, ongeacht hun seksuele geaardheid, respectvol en evenwaardig behandelt en elke discriminatie terzake verwerpt;

  • ongelijke behandeling actief zal bestrijden, en leden, trainers, supporters of medewerkers die omwille van hun seksuele geaardheid worden gepest en/of gediscrimineerd, zal beschermen en opvangen op adequate wijze;

  • een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid zal verspreiden;

  • de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toepast;

  • in het reglement van inwendige orde een expliciet verbod op elke vorm van homofobie en elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, seksisme, islamfobie, en van de ermee gepaard gaande symbolen zal plaatsen;

  • de toegang tot de sportactiviteiten zal weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt;

  • waakzaam zal blijven en preventief zal optreden tegen elk teken van beginnende discriminatie;

  • de slachtoffers van homofobie en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Een beetje geschiedenis

Historiek

Dansclub Geel is ontstaan op initiatief van de K.V.L.V.-afdeling uit Geel-Bel. Naast de traditionele cursussen koken, bloemschikken e.d.m., wilden deze vrouwen ook wel eens een pasje leren dansen. Daarom staken enkele vrouwen en mannen in maart 1971 de koppen bij elkaar. Zij zorgden voor de oprichting van een nieuwe dansclub.

Het eerste bestuur van dansclub Geel werd gevormd door Voorzitter Herman Van de Poel, samen met de bestuursleden Frans Lievens, Jos Berghmans, Peer Lievens en Marcel Van Lommel die samen met hun echtgenotes verschillende keren bijeen kwamen. Zij organiseerden uiteindelijk op 18-06-1971 in zaal “’t Voske” in Geel-Bel een dansdemonstratie in de schoot van Dansliga v.z.w. om de dansclub voor te stellen.

Er was interesse voor het dansen en zo ging men op 18-10-1971 met een 20-tal koppels van start met de eerste danslessen in de parochiezaal van Geel-Bel onder leiding van Mevr. Michiels van de Nederlandse dansschool Michiels. Het tweede dansseizoen werd geleid door Bert en Wilma van dezelfde Nederlandse dansschool. De dansclub kende een groot succes. Voor het derde dansseizoen werd dan naar een vaste dansleraar uit de eigen omgeving gezocht. Frans “Sus” Van de Water uit Lichtaart werd daarvoor bereid gevonden om, samen met zijn vrouw Maria, de danslessen te komen verzorgen. Gedurende 12 jaar bouwde hij de club op tot één van de gezelligste en succesvolste dansclubs uit de verre omgeving.

Eén van de topjaren werd het dansseizoen ’79-’80 met maar liefst 52 beginnende danskoppels. Men kende zo’n groot succes dat de parochiezaal van Geel-Bel te klein werd. Daarom werd in het seizoen ’81-’82 gestart in de nieuwe parochiezaal van Geel-Elsum. De dansclub telde toen 166 leden. Datzelfde jaar werd ook een nieuwe voorzitter gekozen. Karel Daems zou de touwtjes in handen nemen voor één jaar om dan weer afgelost te worden door Willy Peeters. In 1986 nam Karel Beyens de taak van voorzitter op zich. Samen met zijn vrouw Josphine trachtte hij de goed draaiende club in stand te houden. Maar zij zagen hun populaire leraar “Sus” vertrekken na 12 jaar trouwe dienst. Samen met “Sus” vertrokken ook heel wat leden. Samen met de nieuwe leraar, Karel Taelemans, kon voorzitter Karel Beyens de dansclub goed draaiende houden.

In het dansseizoen ’88-’89 werd Karel Taelemans als leraar opgevolgd door Louis Van Looy. Hij wist met een eigen stijl en dynamisme de club terug uit te bouwen. Waar aanvankelijk de donderdagavond volstond om alle danslessen te geven, werd beslist om ook op woensdagavond voortaan les te geven. Zo telde dansclub Geel 195 leden in 1991. Daar Louis zijn activiteiten wat moest terugschroeven, kwam er in 1993 met Maria Hoskens de tweede vrouwelijke danslerares. Samen met Guido leren zij 8 jaar de verschillende danspasjes aan. Eind de jaren 90 gaat het een beetje bergaf met het dansen in het algemeen.

Toen de dansclub in 2001 in een diepe crisis zat, hebben de leden zich georganiseerd en hebben na enkele vergaderingen spontaan een bestuur en een werkgroep samengesteld. Eddie Michiels stond samen met zijn intussen overleden vrouw Maria Peeters mee aan de wieg van de wedergeboorte van Dansclub Geel. Eddie was lid van het bestuur en de werkgroep en Maria was tot aan haar ziekte mee actief in de werkgroep.

Hierna zijn het nog steeds Karel Beyens en zijn vrouw Josephine Bogaerts, die samen met de werkgroep : Elly Van Roie, Marc Gilis, Maria Lemmens, Lia Szeker, Ivo Peeters, Lisette Smolders en Fred Van Hoof, de sfeer en gezelligheid er in houden. Dansclub Geel kent een heropleving bij het verschijnen van tv-programma’s over dansen op televisie zoals “Sterren op de dansvloer”, “Let’s Dance“ en “So you think you can dance”. De club groeit terug en het aantal dansende leden neemt verder toe.

Na 22 succesvolle jaren aan het roer, geeft Karel Beyens in 2008 het voorzitterschap door aan Ivan Haagen, die op zijn beurt de club tot 2015 in goede banen leidt. Het toenmalige bestuur treed af en een volledig nieuw bestuur neemt de dagelijkse leiding van de club over. In 2010 verandert Dansclub Geel van statuut en stapt ze over van feitelijke vereniging naar vzw.

Sinds 11 februari 2010 heeft Dansclub Geel vzw 4 NIEUWE, GEDIPLOMEERDE DANSLERAREN en het moet gezegd: DE SFEER ZIT ER DIK IN !! Nicole Segers en Wim de Bont nemen de lessen op dinsdag en donderdag voor hun rekening. Leen Hoefnagels en Davy Claes nemen de lessen op woensdag onder hun hoede. Dansclub Geel vzw viert in dansseizoen 2010-2011 haar 40- jarig jubileum. Dit werd dan ook een feestjaar.

Net voor haar 45ste verjaardag, komt Ivo Peeters aan het roer te staan van de club, na een interim periode als voorzitter van Patric Nouwen. Net voor aanvang van het nieuwe seizoen 2015-2016, wordt in Feestzaal Elsum de stenen vloer vervangen door een echte parketvloer… eindelijk krijgen de dansers het comfort dat ze verdienen.

Gedurende de periode van 2015 tot maart 2020 werkt alles gelijk het in de boeken staat. Ivo ontpopt zich als de geknipte voorzitter voor onze dansclub. De lessen, de dansavonden en de nevenactiviteiten groeien en bloeien. Het bestuur, samen met de voorzitter, hebben het rustige vaarwater teruggevonden en de vriendenclub heeft er erg veel plezier in.

In maart 2020 slaat Corona toe. Alles ligt stil, buiten enkele digitale vergaderingen van het bestuur. In september 2020 beleven we een mini start die na enkele lessen al moet stoppen.

Het voorjaar van 2021 betekent voor ons dan weer afscheid nemen bij het overlijden van onze voorzitter, Ivo Peeters.

Het werkjaar 2021-2022 start onder vrij normale omstandigheden. Het grote verschil is echter dat onze dansleraars Leen en Davy afscheid nemen van onze club. We wensen hun veel succes in hun dansschool in Oud-Turnhout. Nicole en Wim krijgen nu de zware opdracht om de lessen, in 7 verschillende dansleerjaren, de dansavonden en de dans challenge in goede banen te leiden.

Onze partners